všetky novinkyNovinkyNa trhu medzi SR a ČR prevláda import elektriny smerom na Slovensko

Začiatkom júla tohto roku uplynul rok od vzniku nového trhového miesta na Slovensku pre obchodovanie s elektrinou medzi SR a ČR. "Čo sa týka tokov elektriny v rámci exportu a importu, možno konštatovať, že na základe mesačných porovnaní vo výraznej miere prevláda import elektriny z Česka smerom na Slovensko," uviedol internetový portál energoforum.sk.
Jediná výnimka bola v januári tohto roka, kde bol tok elektriny opačný. "Pre tento prípad je však potrebné dodať, že hodnota importu za tento mesiac bola zatiaľ v celej histórii najmenšia."
Trh s elektrinou má podľa portálu svoje opodstatnenie, o čom svedčí nárast počtu jeho účastníkov. "V septembri 2009 bolo na Slovensku zaevidovaných 16 subjektov, pričom v júni 2010 ich bolo už 28," pripomína portál.

Zobchodované množstvo na dennom trhu voči celkovej spotrebe na Slovensku sa pohybovalo na úrovni okolo 8 % počas celého sledovaného obdobia, teda od septembra 2009 do júna 2010.
Po roku od vytvorenia nového trhového miesta na Slovensku možno konštatovať, že sa podarilo za rekordne krátky čas úspešne prepojiť dva energetické trhy. "Vytvorilo sa jednoduché a fungujúce trhové prostredie na báze krátkodobého anonymného obchodovania bez potreby zabezpečenia dodatočných prenosových kapacít medzi SR a ČR. Slovensko tak má svoj organizovaný krátkodobý trh, ktorý generuje referenčnú cenu elektriny."

V októbri minulého roka bolo dosiahnuté na krátkodobom trhu priemerné mesačné maximum na úrovni 45,45 eura za megawatthodinu (MWh). Priemerná mesačná cena v roku 2010 atakuje hranicu 40 eur/MWh a od marca má rastúcu tendenciu, o čom svedčí cena v júni na úrovni viac ako 43 eur/MWh.
Od začiatku septembra 2009 do konca júna 2010 najnižšia cena bola na úrovni 0,01 eura/MWh a dosiahla sa 63-krát, prvýkrát 4. septembra 2009. Zatiaľ posledný záznam s touto cenou bol 7. júna 2010. Naopak, najvyššia cena 118,97 eura/MWh bola zaznamenaná 17. decembra 2009.
"Do 1. júla 2009 bolo na Slovensku možné obchodovať s elektrinou iba na základe bilaterálnych kontraktov," pripomína energoforum.sk. Na začiatku vytvorenia spoločného trhu bola dohoda medzi Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS), a.s., a českými spoločnosťami OTE, a.s., a ČEPS, a.s.

Hlavné míľniky pre spoločný trh medzi SR a ČR predstavovali dva termíny, a to 1. júl 2009 na spustenie organizovaného denného trhu na Slovensku a 1. september 2009 na spustenie spoločného spotového trhu na princípe Market Coupling.

Zdroj: TASR, júl 2010


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®