všetky novinkyNovinkyNa Energofóre rezonovala téma integrácia trhov s elektrinou

Štvrtý ročník odbornej konferencie ENERGOFÓRUM® sa konal 8. až 9. októbra 2009 v hoteli Sorea v Piešťanoch. 193 odborníkov z 81 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií diskutovalo na tému "Elektrina bez hraníc. Integrácia trhov s elektrinou." Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.
Účastníci diskutovali o legislatívnych zmenách v kontexte integrácie trhov, medzinárodných trhoch v podmienkach EÚ a slovensko-českej integrácii trhov. V panelových diskusiách nechýbali hlavní predstavitelia slovenskej a českej energetiky.

Partneri konferencie:
Zlatý partner:
Východoslovenská energetika a.s.
Strieborný partner:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Bronzoví partneri:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Landis+Gyr s.r.o.
Tatra banka, a.s.

Partneri:
Operátor trhu s elektřinou, a.s.
SPX, s.r.o.
VUPEX a.s.
ImpulsTV

Mediálni partneri:
PRO-ENERGY magazín
Ročenka energetiky ENERGY IN SLOVAKIA
Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Zdroj: www.MediaInfoServis.sk, október 2009


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®