všetky novinkyNovinkyNa Energofóre neformálne o energetike

Jednou z príležitostí na prediskutovanie situácie v energetike na Slovensku i v Európskej únii je konferencia Energofórum, ktorej siedmy ročník sa tento rok konal 25. a 26. októbra vo Vyhniach. "Tento rok sme zaznamenali najpozitívnejšie ohlasy. Niektoré spoločnosti už dokonca prejavili záujem byť partnerom konferencie aj o rok," povedal v rozhovore pre Parlamentný kuriér Oskár HALZL, riaditeľ úseku obchodu spoločnosti sféra, a. s.,
ktorá je organizátorom konferencie. Pýtala sa Zuzana Staníková.

V súčasnosti je konferencia zameraná najmä na elektrinu. Nepremýšľali ste o rozšírení tém? Aj jednotlivé energetické balíčky, teda aj očakávaný štvrtý, predsa zahŕňajú všetky druhy komodít.
Štvrtý energobalíček bude pravdepodobne o niečo konkrétnejší a jasnejší ako tretí. To však môžeme len tušiť. Samozrejme, má to veľmi pozitívny vplyv na proces európskej integrácie trhov a zjednocovanie pravidiel. Ale každá taká zmena znamená aj zmeny v národnej legislatíve, prispôsobenie sa procesom v spoločnostiach, informačným systémom. Sféra je v prvom rade dodávateľom IT riešení v energetike. Bonusom je organizácia konferencií ako Energofórum či energetických a ekonomických seminárov. Budúci rok plánujeme pre veľký záujem a širší záber tém dve konferencie pod značkou Energofórum. V rámci  Energofóra sa totiž núkajú nové témy pre záujemcov o celkové dianie na energetickom trhu, aj o procesoch od výroby až po dodávku konečnému odberateľovi. Chceme hovoriť o viacerých komoditách. Na jar pravdepodobne o plyne a na jeseň o elektroenergetike.

MH SR implementáciou 3. Liberalizačného balíčka stratilo niektoré kompetencie, ktoré teraz spadajú pod ÚRSO. Pripomienkujú sa tieto subjekty navzájom?
V procese tvorby zákonov pripomienkujú návrhy nielen uvedené dva subjekty, ale okrem ostatných rezortov aj všetky významné energetické spoločnosti a inštitúciu. Treba však povedať, že napriek meškaniu Slovenskej republiky s implementáciou 3. balíčka, termín určený na pripomienkovací proces bol nedostatočný a čas ukáže, či a aké negatívne vplyvy to bude mať na zavedenie nových opatrení. Spôsob prijatia nových zákonov bol jednou z vecí, ktorá bola na tohtoročnej konferencii podrobená kritike. Búrlivé debaty bývajú v posledných rokoch medzi tradičnými a alternatívnymi dodávateľmi. Obchodné záujmy jednej skupiny boli na rozdiel od druhej proti rýchlemu otváraniu sa trhu.

S akými problémami sa môžeme stretnúť pri rozvoji obchodu s elektrinou?
Liberalizácia obchodu s energetickými komoditami má svoje špecifiká a predovšetkým v súvislosti s otváraním medzinárodných trhov prináša nové problémy, ktorá musia odborníci a kompetentné orgány riešiť. Súvisí to napr.  aj so skutočnosťou, že napríklad elektrina sa nedá skladovať, keď sa vyrobí, musí sa spotrebovať alebo inak riešiť v sústave, aby nenastali problémy. Prenosová sústava má fyzicky obmedzenú kapacitu, ktorá je schopná elektrinu previesť, vyviezť alebo doviezť. Jedna vec sú vnútorné cesty a druhá prepojovacie linky do zahraničia, ktoré majú určitú kapacitu a na ktoré musí brať obchodovanie ohľad. Treba si uvedomiť, že aj obchodovanie v okolitých krajinách vplýva na stabilitu našej siete a potrebu jej regulácie.

Na konferencii padli aj názory o smart meteringu. Ako vy ako dodávateľ softvéru vidíte inteligentné siete a merače?
Táto oblasť nás veľmi zaujíma a venujeme sa jej. Pripravujeme sa na to, aby sme mohli ponúknuť riešenia pri nasadzovaní inteligentných meraní a budovaní inteligentných sietí. Zvýši sa objem prenášaných dát so zložitejšou štruktúrou. Aj keď súčasná vláda dala tomuto smeru v súlade s aktuálnymi trendmi zelenú, je tu ešte veľa otvorených legislatívnych a ekonomických otázok. Podľa môjho názoru nie je otázkou, či sa bude smart metering nasadzovať, pretože jeho perspektívne výhody sú nespochybniteľné, ale akým spôsobom. Poukazuje sa na výsledky pilotných projektov, kde sa nie vždy preukázala ekonomická výhodnosť. Sú to však len krátkodobé pohľady a myslím si, že cestou intelignentých sietí a meraní pôjde celá Európa. Argumenty sa často sústreďujú len na to, že aj občania budú mať možnosť ovplyvňovať  procesy v domácnosti a budú vidieť, kedy je energia lacnejšia. Dôležité je však aj hľadisko celkovej možnosti riadenia a regulácie sietí, keď spoločnosti, ktorá ich spravujú, budú mať komplexné informácie a možnosti inteligentnejšie komunikovať s koncovými zariadeniami, na diaľku ich nastavovať a riešiť technické problémy. Bez vybudovania kvalitných inteligentných sietí sa však mnohé výhody inteligentných meračov strácajú.

Energofórum má aj medzinárodný rámec, tento rok ste hostili konzultanta z ukrajinskeého parlamentu. Opísal predstavu spolupráce Ukrajiny a Slovenska  v blízkej budúcnosti?
O legislatívnej a technickej situácii v Ukrajine vieme pomerne málo. Majú záujem približovať sa Európe, ale nemali sme dostatok informácií, aké programy a zámery preferujú. Stretnutie s Vladimirom Mamalygom bolo preto príležitosťou začať komunikáciu. Máme záujem pokúsiť sa dostať sa k spolupráci pri procesoch liberalizácie trhu - konzultačne, odovzdávaním skúseností a v budúcnosti potenciálne ponukou IT riešení. Situáciu na Ukrajine budeme sledovať a nevylučujem, že niektoré informácie využijeme aj na ďalšie zatraktívnenie a rozšírenie portfólia našich seminárov.

Čo bolo príčinou, že tohtoročné Energofórum sa na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov venovalo aj otázkam obnoviteľných zdrojov energie?
Ako som už spomenul skôr, pri cezhraničných prenosoch a obchodoch je elektrina limitovaná fyzikálnymi a technickými možnosťami prenosových sietí. Tým, že energia vyrobená zo zdrojov OZE nie je dostatočne predikovateľná, môže vyvovať neočakávané zmeny v sieťach, čo zvyšuje náklady na ich prevádzku a zabezpečenie, aby sa predchádzalo prerušeniam dodávky alebo výpadkom. Niektoré krajiny sa bránia prílišnému zavádzaniu OZE, pretože sa zvyšuje miera neistoty. Opačným príkladom je Nemecko, ktoré po zatvorení jadrových elektrární pristupuje vo veľkej miere k využívaniu OZE. Podľa Európskej energetickej cestovnej mapy 2050 je zámerom do necelých 40 rokov znížiť využívanie uhlíkových zdrojov na výrobu energie o 80-90%. Prezentácie a diskusie na Energofóre sa venovali hlavne vplyvu zavádzania OZE na bezpečnosť a stabilitu sietí a otázkam, ktoré je potrebné riešiť, aby sa rozvoj OZE mohol urýchliť, napr. rozvoj sietí vrátanie inteligentných meracích systémov, budovanie nových cezhraničných vedení a medzinárodná spolupráca.

celý článok, veľkosť: 1947 kB

Zdroj: Parlamentný kuriér, december 2012


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®