všetky novinkyNovinkyLáznička: Slováci pomáhajú na Ukrajine liberalizovať trh s elektrinou

Hosťom Richarda Kvasňovského v relácii EKONOMIKA Tu a teraz je riaditeľ úseku vývoja spoločnosti Sféra Libor Láznička.

Bratislava 31. januára (TASR) - Ukrajina sa stala atraktívnym miestom pre investície slovenských firiem. Tie sú veľmi aktívne v energetike a pomáhajú zaviesť liberalizovaný trh s elektrickou energiou. To by sa malo stať do dvoch rokov. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal riaditeľ úseku vývoja spoločnosti Sféra Libor Láznička.

„Na Ukrajine už došlo k otvoreniu maloobchodného trhu s elektrickou energiou. Koncoví odberatelia si tak môžu slobodne zvoliť svojho dodávateľa elektrickej energie. Takých subjektov je 180. V polovici tohto roka sa očakáva podobný krok aj v prípade veľkoobchodného trhu. Doteraz je tam jeden subjekt, ktorý predáva elektrinu za regulované ceny. Tým, že sa otvorí trhu, môžu prísť ďalšie subjekty a predávať elektrinu za trhové ceny,“ uviedol Láznička.

Ukrajina si navyše zvolila slovenský systém, ktorý jej bude zabezpečovať denný a vnútrodenný trh pri obchodovaní s elektrickou energiou. „Vzhľadom na postupnú integráciu stredoeurópskeho trhu s elektrinou máme skúsenosti s prepojením slovenského a českého trhu a následným rozšírením o maďarskú a rumunskú obchodnú zónu formou takzvaného market couplingu,“ upozornil Láznička s tým, že slovenské skúsenosti sú pre východného suseda veľmi dôležité.

„Prešli sme si vývojom, keď sa nám nepodarilo všetko zaviesť na prvý raz dobre. Zúčtovanie odchýlok, výmena dát sme ladili v priebehu niekoľkých rokov, alebo prehlbovanie sa deficitu súvisiaceho s pripájaním obnoviteľných zdrojov energie sme odstránili len nedávnou novelou. Aj negatívne skúsenosti sú pre nich dôležité, aby sa im vyhli do budúcnosti,“ dodal Láznička.

Článok autora Tablet.TV obsahuje videozáznam relácie.

Zdroj: www.teraz.sk, január 2019


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®