všetky novinkyNovinkyKonferencia ENERGOFÓRUM 2010 predstavila najnovšie výzvy a trendy v oblasti energetiky

Bratislava, 25.10.2010 - V dňoch 14.-15.10.2010 sa vo Vyhniach živo diskutovalo na aktuálne témy v oblasti energetiky. Piaty ročník prestížnej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM 2010 s názvom "Quo vadis, energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu", predstavil aktuálne výzvy a najnovšie trendy z oblasti energetiky na Slovensku aj v zahraničí.
Organizátor konferencie, RNDr. Oskár Halzl zo spoločnosti sféra, a.s, hovorí: "Mám obrovskú radosť z priebehu konferencie. Vďaka prednášajúcim, diskutujúcim, účastníkom a partnerom môžem povedať, že sa tento jubilejný, v poradí už piaty, ročník konferencie opäť vydaril."
Úvod konferencie sa niesol v znamení zmien energetickej legislatívy na Slovensku. Vznik spojeného česko-slovenského trhu s elektrinou okomentoval zástupca MHV SR Martin Sliva ako: "pilotný projekt, ktorý predbehol dobu". Diskutovalo sa aj o vlastníckom oddelení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a posilnení kompetencií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Rastislav Hanulák zo spoločnsoti Capitol Legal Group sa venoval úskaliam súčasného regulačného prostredia na Slovensku a uviedol, že "energetika je častá obeť politických motivácií." Regulátor bude po novom pôsobiť ako "strážca" implementácie 3. liberalizačného balíčka a súčasne bude "certifikovať" prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
Svojimi prezentáciami zaujali aj zahraniční účastníci konferencie. Zástupca novovzniknutej maďarskej burzy s elektrickou energiou HUPX Zoltán Medveczki predstavil základné ciele burzy, ako aj tvorbu cien elektriny a zabezpečenie autonómneho obchodovania. Naznačil tiež možnosti prepojenia maďarského a slovenského trhu s elektrinou na báze market couplingu. Tento zámer bol čiastočne potvrdený už aj zo strany zástupcov Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS).
Tretí blok prednášok bol zameraný na vývoj a trendy v energetike na Slovensku. Obchodníci s elektrinou a inými komoditami viedli diskusie o vývoji trhu, problémoch súvisiacich s obchodovaním s elektrinou a ponúkli aj možné riešenia ako napríklad zrušenie regulácie, zjednotenie formy komunikácie zo strán prevádzkovateľov distribučných sústav, či vybudovanie dátového skladu. Najbližšia príležitosť uviesť tieto riešenia do praxe sa naskytne pri implementácii 3. liberalizačného balíčka.
Súčasťou odborných prednášok bola aj téma aktuálnych výziev pre Slovensko v podobe zavádzania inteligentných meracích nástrojov smart grid a smart metering v priemysle a domácnostiach, ktorú otvoril Igor Chrapčiak. Karol Galek zo Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu zase ponúkol účastníkom trochu iný pohľad na fotovoltaiku a slnečné elektrárne na Slovensku, keď na záver prezentácie uviedol zaujímavú kalkuláciu. Vplyv na cenu elektriny pri inštalovaní výkonu 120 MWp FV elektrární by predstavoval pre každého obyvateľa Slovenska za rok zaplatiť približne 1,10 €. Na druhej strane to predstavuje zníženie emisií o 39 600 ton CO2 vyrobenej z uhoľnej elektrárne.
Počas obľúbených večerných panelových diskusií sa živo diskutovalo na množstvo energetických tém. Búrlivú debatu rozpútala aj aktuálna novinka - téma jadrového dlhu.

O spoločnosti sféra, a.s.
Organizátorom konferencie je spoločnosť sféra, a.s., ktorá patrí k významným dodávateľom riešení a služieb pre energetiku. Presadila sa ako dodávateľ informačných systémov a riešení pre energetické spoločnosti, ktoré neskôr rozšírila o systém zúčtovateľa odchýlok, datawarehouse, systém obchodného merania, systém pre obchod a hospodárenie s energiami, systém elektroenergetického dispečingu, informačný systém organizátora trhu. V súčasnosti tiež poskytuje špecializované poradenské služby v oblasti energetiky. Pre obchodníkov, dodávateľov elektriny, ponúka softvérové riešenie pre obchodovanie a hospodárenie s energiami. Spoločnosť sféra, a.s., sa stala priamym účastníkom dôležitých udalostí v energetike - spustenie organizovaného denného trhu na Slovensku a projektu prepojenia energetických trhov Slovenskej a Českej republiky.

Zdroj: www.vyhne.sk, október 2010


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK