všetky novinkyNovinkyKonferencia Energofórum 2009 bude 8. a 9. októbra v Piešťanoch

Integrácia trhov s elektrinou - Elektrina bez hraníc bude hlavnou témou 4. ročníka odbornej energetickej konferencie Energofórum 2009, ktorá sa v dňoch 8. až 9. októbra uskutoční v Piešťanoch pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. TASR o tom informoval Oskár Halzl, riaditeľ úseku obchodu spoločnosti sféra, a.s., ktorá je od roku 2006 organizátorom tejto konferencie.

Na konferencii bude tento rok popri slovenčine a češtine po prvýkrát zaradená aj angličtina. Pozvanie prednášať prijali predstavitelia z Rakúska, a to zástupcovia Energie-Control GmbH a EXAA Energy Exchange Austria, ktorí budú prednášať o regionálnej integrácii trhu s elektrickou energiou z pohľadu tretieho legislatívneho balíka, ako aj o vývojových trendoch na energetických burzách v strednej a východnej Európe.

V Piešťanoch sa na konferencii zúčastnia predstavitelia významných domácich elektrárenských spoločností. Partnermi tohto podujatia sú spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Landis+Gyr, s.r.o., Tatra banka, a.s., český Operátor trhu s elektrinou, a.s., ako aj firmy VUPEX, a.s., a SPX, s.r.o.

Konferencia svojou formou a rozsahom prispieva aj k vzdelávaniu a slúži na výmenu skúseností a informácií. K tomu by mali slúžiť aj jednotlivé bloky konferencie - Legislatívne zmeny v kontexte integrácie trhov, Medzinárodné trhy v podmienkach EÚ a Slovensko - česká integrácia trhov, ako aj panelové diskusie - Odvaha, príležitosti, prekážky v integrácii trhov, respektíve Prognózy do budúcnosti v porovnaní s minulosťou a realitou - pokúsme sa vysloviť proroctvá.

Zdroj: TASR, október 2009


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®