všetky novinkyNovinky



Informačné systémy ušetria klientovi čas. Na jeho biznis

Cieľom pri nasadení nových IT riešení nemusí byť len úspora financií. Niekedy sa nasadzujú iba pre splnenie legislatívnych povinností. Relatívnou úsporou môže byť aj sankcia, ktorá klienta nepostihne, pripomína Róbert Franček, obchodný riaditeľ Sféra.

Slovenský trh s elektrinou ťažko nazvať, keďže je zošnurovaný reguláciou ale aj veľkou administratívou. Čím môžu v tomto zložitom prostredí prispievať k zlepšovaniu situácie IT riešenia?

Je to tak. Kritiku nevhodne nastavených regulačných opatrení a prílišnej administratívnej záťaže počúvame každý rok od účastníkov trhu na našej konferencii Energoforum. Na druhej strane naša konferencia je tá pravá cesta ako získať nevyhnutnú inšpiráciu pre rozvoj pokrokových IT riešení, ako podporných prostriedkov pre účastníkov trhu.

Našou najnovšou aktivitou je kalendár legislatívnych povinností. Bude dostupný vo forme internetového portálu od januára 2016.

Niečo ako zápisník na pripomenutie termínov?

Môžete si ho predstaviť ako dobrého priateľa, ktorého poslaním - ak môžem parafrázovať známe heslo - je pomáhať a chrániť pred sankciami za nesplnené povinnosti, vyplývajúce z legislatívy.

Čo pokryje?

Elektroenergetiku, plynárenstvo a tepelnú energetiku. Notifikácie o blížiacich sa povinnostiach dostanú ako prví exkluzívne členovia Asociácie výrobcov tepla pre komunálnu sféru, výrobcov elektriny a poskytovateľov podporných služieb. Rokujeme aj so Združením prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav. Veľkú časť spomínaných povinností plnia u dodávateľov energií a prevádzkovateľov distribučných sústav priamo naše informačné systémy. Ušetrený čas tak môžu venovať rozvoju svojho biznisu.

V energetike sa výrazne začal presadzovať trend energetickej efektívnosti. Ako sa na tomto trende podieľa vaša spoločnosť?

Energetická efektívnosť nie je pre nás úplne novou témou. Európska únia sa jej venuje už niekoľko rokov. Postupný vývoj sme samozrejme sledovali. Na Slovensku rezonuje tento rok najmä kvôli novému zákonu o energetickej efektívnosti. Príkladom spolupráce v tejto oblasti je osobný železničný dopravca, Železničná spoločnosť Slovensko. Vyvinuli sme pre nich riešenie, ktoré energetikom umožňuje sledovať hospodárenie so všetkými energetickými komoditami v podniku. Získali ucelený prehľad o spotrebe a nákladoch. Majú teda exaktný podklad pre audity podľa citovaného zákona a impulz pre zavádzanie rôznych opatrení a zvýšenie energetickej efektívnosti. Výstupy a reporty systému pre energetické audity sa navrhli a verifikované v spolupráci s certifikovanými audítormi. Úlohou dodávateľov energií je najmä informovať koncových odberateľov. Dostávajú informácie o spotrebe a jej porovnanie s minulými rokmi. Tí, ktorí majú inteligentné meracie systémy majú k týmto údajom zabezpečený prístup. Má ich to priviesť k efektívnejšiemu správaniu sa, šetreniu. Dodávatelia energií sú však v tomto skeptickí. Sme len niekde na začiatku, chce to čas.

Stalo sa, že by zamýšľaná úspora u klienta, pričom ste sa na jej riešeniach podieľali aj vy, nebola dosiahnutá?

Na túto otázku, ak sa mám zamerať len na sektor energetiky, je ťažké odpovedať.  Legislatívne prostredie sa v ostatných rokoch výrazne menilo. Ak si klient naplánuje dosiahnutie úspor za nejakých podmienok, ktoré o pol roka už neplatia, celý plán môže prerábať alebo robiť odznova. Vyžaduje si to väčšiu stabilitu prostredia, keďže úspory sa vyčísľujú, na systémy v globále, v horizonte rokov.

Okrem toho nie vždy je cieľom nasadenia nového riešenia alebo systému úspora. Niekedy sa nasadzujú ako nevyhnutný prvok v rámci splnenia legislatívnych povinností. Tu je relatívnou úsporou sankcia, ktorá klienta nepostihne.

celý článok, veľkosť: 2067 kB
Zdroj: HN energetika 2015, december 2015


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®