všetky novinkyNovinkyHovorilo sa o integrácii českého a slovenského krátkodobého trhu s elektrinou

V dňoch 12. a 13. októbra 2009 sa v Malej Tŕni konalo stretnutie medzinárodného projektového výboru, ktorý riadil proces integrácie českého a slovenského krátkodobého trhu s elektrinou. Stretnutie hodnotilo obdobie od úspešného uvedenia spoločného trhu do prevádzky, keď 1. september 2009 sa stal prvým obchodným dňom prepojených trhov SR a ČR. Prítomní boli zodpovední zástupcovia troch hlavných účastníkov projektu.

Ide o firmu OTE, a.s., ČEPS, a.s za Českú republiku a SEPS, a.s. za Slovenskú republiku. Ďalej sa zúčastnili zástupca Ministerstva hospodárstva SR a zástupca spoločnosti Euroenergy, spol. s r.o. (koordinátor projektu za českú stranu). Za dodávateľa IS OTE zástupca spoločnosti INDRA Czech Republic, s.r.o.. a firmy INDRA Slovakia, a.s. (konzultant SEPS, a.s.). Na podujatí boli prítomní aj predstavitelia spoločnosti SFÉRA, a.s., ktorá je dodávateľom Informačného systému organizátora trhu v SEPS, a.s, pod obchodným názvom XMtrade®/ISOT. Všetci účastníci hodnotili pozitívne výsledky projektu, enormne krátky čas na realizáciu a konzultovali ďalšie možnosti a formy spolupráce pri podpore prevádzky integrovaných trhov.

Zdroj: www.MediaInfoServis.sk, október 2009


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®