všetky novinkyNovinkyEurópsky denný trh s elektrinou sa prepojil. Projekt Interim Coupling zvýši likviditu trhov

Novovzniknutý denný trh s elektrinou tvorí 23 krajín Európy.

Slovensko v procese prepájania denného trhu s elektrinou zastupujú Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), ktorá je prevádzkovateľom prenosovej sústavy, a jej dcérska spoločnosť OKTE, a.s., ktorá okrem iného organizuje denný trh s elektrinou

Zmenám, ktoré Interim Coupling priniesol z pohľadu obchodovania s elektrinou, sme sa na Energie-portal.sk podrobnejšie venovali už v májovom článku.

Explicitné aukcie skončili

Do 17. júna 2021 existovali na dennom trhu s elektrinou v Európe dve trhové oblasti: väčšia oblasť Market Regional Coupling a menšia oblasť 4M MC, ktorá zahŕňala Česko, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko.

Obchod medzi týmito dvoma trhovými oblasťami prebiehal na dvoch miestach prostredníctvom tzv. explicitných aukcií a explicitnej alokácie prenosovej kapacity pre zobchodované množstvo elektriny u prevádzkovateľov prenosových sústav.

Na zjednotenie oboch trhových oblastí sa dlhodobo pripravoval projekt Interim Coupling. Jeho zavedením sa od 17. júna zrušili explicitné aukcie a nahradili sa implicitnými medzi krajinami 4M MC, teda Českom, Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom, a ich susedmi – Nemeckom, Poľskom a Rakúskom na 6 hraničných bodoch PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT.

Tak sa 4M MC krajiny integrovali do jednotného európskeho trhu s elektrinou (Single Day-Ahead Coupling). Implicitné aukcie umožnia predaj, nákup a alokáciu prenosových kapacít v elektrizačných sústavách z jedného miesta, na jednom spoločnom trhu.

Celý článok si môžete prečítať na stránkach: energie-portal.sk


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®