všetky novinkyNovinkyEnergofórum sa premiérovo venuje špeciálne plynárenstvu

Demänovská Dolina 27. mája (TASR) - Viac ako stovka zástupcov štyroch desiatok subjektov zaoberajúcich sa oblasťou plynárenstva sa stretlo v Demänovskej Doline na jarnej konferencii ENERGOFÓRUM® 2013, ktorá sa premiérovo zaoberá špeciálne realitou a očakávaniami v plynárenstve. Elektroenergetike sa bude venovať jesenné pokračovanie tradičnej konferencie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.
"Energofórum sa od roku 2006 v pravidelných ročných cykloch zameriavalo predovšetkým na oblasť elektriny, ktorá má trochu náskok v liberalizácii a integrácii trhu. No v poslednom čase začali tieto témy čoraz viac akcelerovať aj v oblasti plynárenstva, preto sme sa im rozhodli venovať samostatný priestor," uviedol pre TASR Oskár Halzl z usporiadateľskej spoločnosti sféra, a.s.
Zároveň vyzdvihol veľký počet účastníkov, hoci sa rozhodnutie zorganizovať konferenciu prvý raz špeciálne zameranú na plynárenstvo zrodilo pomerne rýchlo. "Zamerali sme sa na slovenskú a českú odbornú komunitu, subjekty štátnej správy, záujmové zväzy, veľké plynárenské spoločnosti. Nechýbajú ani obchodníci, distribútori, dodávatelia, ale aj odberatelia plynu," pokračoval.
"Odborná konferencia síce nemá kompetencie na riešenie aktuálnych problémov, ale vzhľadom na aktívnu účasť zástupcov inštitúcií v rozhodujúcej miere ovplyvňujúcich dianie a ďalšie perspektívy tejto veľmi významnej oblasti energetiky, je veľmi dôležité, aby sa odborná komunita zhodla na záležitostiach, ktoré treba prioritne riešiť," dodal Halzl.

Zdroj: TASR/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®