všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM: Ľudia sú pri zmene dodávateľa energií stále veľmi opatrní

VYHNE - Aj keď je slovenský trh s elektrickou energiou a zemným plynom podľa dodávateľov už plne otvorený, funguje, je dynamický a konkurencia je intenzívna, ľudia stále pociťujú málo informácií o tom, aké sú preferencie domácností ako spotrebiteľov energií, aký názor majú na liberalizovaný trh a čo od neho očakávajú.
Portál energia.sk preto v lete 2012 uskutočnil vlastný čitateľský prieskum, ktorého zámerom bolo poodhaliť názory domácností a takto ich nepriamo vniesť do odbornej diskusie.

Ako na dnešnej konferencii Energofórum vo Vyhniach uviedol Michal Hudec z uvedeného portálu, spotrebitelia majú v prevažnej väčšine (95 %) vedomosť, že zo zákona majú možnosť zmeniť svojho dodávateľa elektriny či plynu. Napriek tomu však 68,8 percenta z nich dodávateľa nezmenilo, pričom iba tretina z tejto skupiny pripustila, že zmenu do konca tohto roku zváži. Ďalšia tretina označila možnosť "neviem" a zvyšná časť sa zmenou dodávateľa do konca roku 2012 nehodlá zaoberať.

Ako hlavný dôvod označila väčšina respondentov (33,3 %) možnosť "cenová úspora je zanedbateľná alebo žiadna". Nasledovali možnosti "ponuky dodávateľov sú neprehľadné" (17,6 %), nechce sa mi tým zaoberať (16,6 %) a "nemám dôveru k informáciám, ktoré sa prezentujú v reklame" (14,7 %).

Z prieskumu napríklad vyplynulo, že slovenské domácnosti nemajú veľkú dôveru voči sprostredkovateľom, ale v prípade rozhodnutia sa pre zmenu preferujú priamy kontakt s vybraným dodávateľom. Tiež je zrejmé, že hoci je podomový predaj v praxi kľúčovým obchodným kanálom pre dodávateľov, z pohľadu spotrebiteľa rozhodne nepatrí k tým preferovaným. Tým sa ukázala osobná návšteva zákazníckeho centra.

Ako vo svojom príspevku uviedol riaditeľ divízie obchodu SPP Dušan Randuška, na slovenskom trhu s energiami vládne efektívna konkurencia v elektrine aj plyne vo všetkých segmentoch, vrátane stále regulovaných domácností. Počet hráčov na trhu sa každým rokom zvyšuje, pričom aktuálne ich je v segmente elektriny 40 a v segmente plynu 25. Napriek tomu stále existuje priestor pre dodávateľov priniesť na trh konkurencieschopnú ponuku v oboch komoditách, a to ako v cene, tak aj v službách a v starostlivosti o zákazníka.

Aj keď trendy v Európe ukazujú príklon všetkých veľkých dodávateľov k ponuke oboch energií z jednej ruky, zákazníci akoby ešte celkom nevedeli oceniť a vyhodnotiť prínosy, čo by im podobný krok priniesol. To súvisí s celkovým konzervatívnejším postojom slovenských odberateľov k zmene dodávateľa, ale do veľkej miery aj s negatívnymi javmi, ktoré prinieslo otvorenie trhu.

Ako Randuška pripomenul, čo sa týka plynu, SPP sa podarilo pre rok 2012 udržať si pozíciu kľúčového dodávateľa na slovenskom trhu s viac ako 1,3 milióna zákazníkmi, s očakávaným celkovým podielom na trhu 70 percent.

Kým v  segmente firemných zákazníkov vládne efektívna konkurencia, zaujímavo sa vyvíja situácia v segmente domácností. Podľa údajov SPP o počte uzavretých a ukončených zmlúv v segmente domácností zmenilo dodávateľa plynu v roku 2011 približne 100 tisíc zákazníkov. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roku došlo ale k spomaleniu trendu zmeny dodávateľa.

Z európskeho porovnania, ktoré priniesol prieskum Accenture, vyplýva, že Slováci sú oveľa menej náchylní k zmene dodávateľa ako v iných krajinách - u nás o zmene uvažuje okolo 13 percent, zatiaľ čo priemer v EÚ je takmer dvojnásobný. Samozrejme, sčasti to súvisí aj s tým, že u nás je trh s energiami otvorený krátko, a aj v mnohých iných komoditách či službách pristupujú Slováci konzervatívnejšie, ako iné európske krajiny.

Zdroj: TASR, október 2012


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®