všetky novinkyNovinkyEnergofórum: EÚ vykročila v ústrety transformácie energetiky

Hlavným cieľom smerovania európskej energetiky zostáva zníženie závislosti na fosílnych palivách, zvýšenie energetickej bezpečnosti, diverzifikácia zdrojov a zníženie nákladov na energie, uviedol eurokomisár Maroš Šefčovič. Slovenská vláda trvá na tom, že energetika založená na systémových zdrojoch, ako sú jadrové alebo tepelné elektrárne, sú nutnou súčasťou nášho mixu.

Na jubilnejnom 10. ročníku podujatia odborníci diskutujú o dekáde vývoja trhu s energiami, projekte európskej energetickej únie, zvyšovaní efektívnosti a ďalších aspektoch liberalizácie trhu v kontexte Slovenska.
Európska komisia sa podľa Šefčoviča rozhodla ísť v ústrety transformácie energetického systému stratégiou energetickej únie. Projekt sa dotýka všetkých článkov energetického reťazca, od producentov, distribútorov, dodávateľov, regulátorov až po jej spotrebiteľov - podniky a občanov.

"V kontexte čoraz komplexnejších energetických výziev súčasnosti zostáva hlavným cieľom zníženie závislosti Európy na fosílnych palivách, zvýšenie energetickej bezpečnosti, diverzifikácia zdrojov a zníženie nákladov na energie," poznamenal. "Externá energia nás stojí vyše miliardy eur denne."

Vyššiu cenu energií oproti globálnym konkurentom "spôsobuje predovšetkým fragmentácia európskeho trhu. Štáty si  sami určujú mieru a spôsob podpory obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie či uhlia a každá krajina si tiež vytvára a financuje kapacitné mechanizmy," uviedol Šefčovič.

Nové nápady prídu v novembri a januári

Správu o stave energetickej únie predstaví Brusel už budúci mesiac - v novembri, v rámci ktorého sa zverejnia aj dokumenty k jednotlivým členským štátom. Následne v januári 2016 predstaví návrh nového nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu, stratégiu LNG a skladovania plynu a tiež prvýkrát sa EK pozrie aj na sektor vykurovania a chladenia. Súčasťou tohto zimného balíka by mal byť aj návrh nového rozhodnutia o medzivládnych dohodách napríklad o dodávkach plynu, kde sa zvažuje zaviesť ex ante hodnotenie Komisie.

"Ak si teraz nepostavíme základy v podobe infraštruktúry, prepojení, výskumu a vývoja nebudeme mať z čoho neskôr financovať a ako realizovať hospodársky rast," uviedla Lívia Vašáková zo Zastúpenia EK na Slovensku, ktorá detailnejšie predstavila stratégiu EÚ. Vyzdvihla pripravovaný redizajn trhu s elektrinou aj význam energetickej efektívnosti, pri ktorej sa v prípade elektriny nefinancujú projekty veľkého developera, ale malé, lokálne investície miest a domácností.

"Veľa sa hovorí aj o transparentnosti cien energií, čo nám umožní porovnávať sa s inými regiónmi sveta aj medzi sebou navzájom," dodala Vašáková.

Poukázala tiež na to, že starší nápad o jednotnom nákupe sa medzi členskými štátmi neujal a v rámci konzultácie zapojené subjekty podporili skôr dôraz na väčšiu transparentnosť zmlúv.

MH SR: Zachovanie klasických zdrojov je nevyhnutné

Zástupca ministerstva hospodárstva Marián Nicz poukázal na spoločné body i odlišnosti medzi európskym projektom a Energetickou politikou SR. Uviedol, že pre Slovensko je prioritou oblasť energetickej bezpečnosti a dopad opatrení na konkurencieschopnosť a ceny energií.

"Vnímame, že politické dokumenty sú do veľkej miery zamerané na ďalší rozvoj OZE. Ničmenej stále deklarujeme, že tzv. klasická energetika založená na systémových zdrojoch, ako sú jadrové alebo tepelné elektrárne, sú nevyhnutnou súčasťou energetického mixu niektorých členských štátov vrátane Slovenska," poznamenal. Akýkoľvek rozvoj OZE by mal podľa MH SR odrážať schopnosti krajín a spotrebiteľov a tiež prírodné podmienky.

"Vítame iniciatívu bližšie monitorovať ceny a náklady energií a zasadzujeme sa za zachovanie cenovej regulácie niektorých segmentov odberateľov ako legitímneho nástroja národnej politiky," zdôraznil Nicz.
Odborná konferencia Energofórum 2015 - elektrina prebieha v dňoch 15. - 16. októbra 2015 vo Vyhniach. Organizuje ju spoločnosť sféra, a.s. pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Partnerom je aj spoločnosť energy analytics.

© energia.sk

Zdroj: www.energia.sk


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®