všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM 2016 - plyn

Už tradične na začiatok júna pripravila spoločnosť sféra a. s. v spolupráci so SPNZ pod záštitou Ministerstva hospodárstva odbornú konferenciu Energofórum® 2016 - plyn. V štyroch paneloch a dvoch panelových diskusiách sa rozoberali otázky slovenského a európskeho trhu s plynom, infraštruktúrne projekty v plynárenstva aj problematika uplatnenia plynu ako komodity. Plynárenské spoločnosti, ktoré sú kolektívnymi členmi SPNZ, mali na konferencii silné zastúpenie.

Úvodný blok (obr. 1) patril problematike slovenského a európskeho trhu. Dominovali v ňom úlohy slovenského predsedníctva v EÚ, najmä z hľadiska budovania európskej energetickej únie, a otázky projektu Nord Stream 2. Po prezentáciách zástupcu MH SR Ľubomíra Čačaného, generálneho riaditeľa spoločnosti Eustream Rastislava Ňukoviča, Lívie Lašákovej zo Zastúpenia EK na Slovensku, a Rastislava Hanuláka z advokátskej kancelérie Capitol Legal Group, sa následná diskusia krútila najmä okolo projektu Nord Stream 2 a možností EÚ zabrániť jeho výstavbe. Vplyvom infraštruktúrnych projektov na zásobovanie a bezpečnosť dodávok plynu v SR, ako aj zelenou energiou, ako súčasťou budúcnosti zásobníkov zemného plynu sa zaoberal v poradí druhý blok. Prítomní sa od zástupcu spoločnosti NAFTA Romana Zavadu dozvedeli informácie o dvoch projektoch, v ktorých je táto spoločnosť aktívna (bližšie sa im venujeme v samostatných článkoch v tomto čísle Slovgasu, pozn. red.)

Zaujímavý názov "Plynule o plyne" mal tretí panel, v ktorom sa, okrem iného, hovorilo aj o výhodách využitia CNG v doprave. Jeho obsahom boli tiež informácie o retencii zákazníkov SPP vďaka analytike, s ktorými prišiel zástupca tejto spoločnosti Miroslav Milán.

Uplatnenie plynu ako komodity rezonovalo vo štvrtom bloku, kde mal zastúpenie aj Slovenský zväz výrobcov tepla. Jeho generálny sekretár Stanislav Janiš prezentoval teplo a plyn ako dvojičky, a poukázal na niektoré legislatívne kroky, ktoré sú v rozpore s fyzikálnym prostredím. Aj v tomto paneli sa dostali k slovu výhody využívania CNG v doprave, o ktorých referoval zástupca spoločnosti SPP CNG Martin Lukáčik.

Panelové diskusie sa venovali problematike trhu s plynom na Slovensku a budúcnosti plynu v energetickom mixe. Zatiaľ čo v prvej dostali priestor predovšetkým obchodníci s plynom, druhá pod vedením výkonného riaditeľa SPNZ Jána Klepáča rozoberala možnosti obhajoby zemného plynu, resp. jeho výhod pred ostatnými palivami. Odznel aj kritický pohľad na využívanie biomasy, ktorá obsahuje pre zdravie veľmi nebezpečné prachové častice a oxidy síry.

Vystúpenia aj diskusie na odbornej konferencii Energofórum®2016 - plyn poukázali nielen na hrozby, ktorým v súčasnosti čelí zemný plyn na Slovensku a v Európe, ale usilovali sa naznačiť aj cesty na udržanie podielu zemného plynu v energetickom mixe.

celý článok, veľkosť: 131 kB

Zdroj: SLOVGAS, 4/2016


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK