všetky novinkyNovinkyEnergetický manažment v železniciach

Daniel Krištofík, riaditeľ úseku služieb, sféra, a. s.

Rok 1992 bol rokom, kedy bola založená spoločnosť sféra, a. s., ktorá sa stala trvalo stabilnou a udržateľne rozvíjajúcou sa spoločnosťou na IT trhu s dlhodobou orientáciou na sektory elektroenergetiky, dopravy a priemyslu.

Spoločnosť sa od svojho založenia sústredila na výskum, vývoj, dodávku a zavádzanie technicky orientovaných grafických informačných systémov a na digitálne spracovanie kartografických a mapových diel.  Svojimi riešeniami pokrývala procesy správy majetku a riadenia údržby a procesov životného cyklu zariadení rozsiahlych technologických celkov vo vlastníctve veľkých priemyselných a energetických spoločností, ako aj procesy investičnej výstavby a projektovania energetických sietí. K tomuto zameraniu neskôr pribudli návrh, vývoj, dodávka a podpora obchodných informačných systémov pre energetiku, ako aj konzultácie, poradenstvo a analýzy.
Výskum a vývoj spoločnosť zameriava na perspektívne oblasti analýzy dát, Smart grids a Artificial intelligence (AI) primárne pre sektory energetiky, dopravy a údržby.

Energetická efektívnosť na železniciach? Poďme do toho!

Sledovanie a optimalizácia spotreby trakčnej elektriny a nafty je v dnešnej dobe problematikou, ktorej riešenie by chcel nájsť azda každý dopravca. Náklady na trakčnú elektrinu a naftu sa u dopravcov pohybujú v stovkách tisícov až miliónov eur ročne, podľa veľkosti dopravcu. Ušetrenie aj nízkeho percenta znamená pre dopravcu značné zníženie nákladov. V spoločnosti sféra, a. s., sa problematike optimalizácie nákladov venujeme od roku 2009. Tímu odborníkov sa podarilo vytvoriť unikátne produkty zamerané na riešenie optimalizácie nákladov a prípravu dát potrebných pre prijímanie strategických rozhodnutí.

Naše poznatky pochádzajú z praxe, aktuálne systém energetického dispečingu využíva manažér infraštruktúry SR a dvaja najväčší dopravcovia v Slovenskej republike, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Systém mal pre spoločnosti veľký prínos najmä v oblastiach:

Energetický dispečing nie je iba o sledovaní spotreby, ale aj faktorov, ktoré ju priamo ovplyvňujú, ako napríklad poloha hnacieho koľajového vozidla (HKV), štýl jazdy rušňovodiča alebo mimoriadne zastavenia. Vďaka pokročilým nástrojom je možné vyhodnocovať konkrétne jazdy, ako aj celé súbory obehov. Ako príklad je možné uviesť posúdenie spôsobu jazdy rušňovodičov, kde v závislosti od štýlu jazdy bol zistený až 20%-ný rozdiel v spotrebe.

Všetky spomenuté faktory vplývajú na celkové náklady a zároveň je možné ich využívať aj pre efektívnejšie riadenie obchodných aktivít dopravcov. Vďaka nástrojom na vyhodnocovanie dát o polohách vlakov získaných pomocou GPS sa vytvoril priestor pre vytváranie predikcií jázd HKV alebo celých vlakov a ich optimálnejšie využívanie pre prepravu.

Systém vo svojom štandarde ponúka možnosti automatického reportovania pre skupiny pracovníkov podľa ich zamerania, či už pre pracovníkov dispečingu, energetiky, údržby alebo vedenia spoločnosti. Pre aktuálne informovanie pracovníkov v reálnom čase má systém implementovaný systém alarmov a mechanizmus automatických kontrol. V ňom je možné zadefinovať kritické udalosti a osoby, ktoré majú byť o nich notifikované pomocou mailu, SMS, alebo upozorneniami v systéme.

Predikcia spotreby energetických komodít, optimalizácia a energetická efektívnosť sú trendy, ktorými sa uberajú spoločnosti v Európe a spoločnosť sféra, a. s. im na tejto ceste vie pomôcť.

Celý článok: 368kB

Zdroj: European Energy Innovation, september 2018


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK