všetky novinkyNovinkyĎalšia skvelá bodka za G-komponentom: ENERGOFÓRUM 2016 – Elektrina

Ako sme vás informovali, tak dnes a zajtra, prebiehavo Vyhniach  konferencia ENERGOFÓRUM 2016 - Elektrina. Obi dva dni majú veľmi zaujímavý program na prerokovanie.
Perspektívy Slovenska v EÚ

K tejto téme sa vyjadrili  p. Marián Nicz z Ministerstva hospodárstva SR, p. Martin Sliva a Juraj Šedivý z OKTE a.s., p. Blahoslav Němeček z Ernst & Young, s.r.o. a tiež p. Peter Chochol za relatívne novú Smart Energy platforma na MH SR. Cez videokonferenciu k účastníkom prehovoril aj podpredseda EK pre Energetickú úniu p. Maroš Šefčovič.

Jednotlivé body z tejto ešte budeme rozoberať v ďalších článkoch. Čo je však možné povedať sumárne je to, že energetika je v procese zásadných zmien. Na jej smerovanie je množstvo názorov a pohľadov a až budúcnosť ukáže ktorým smerom sa to pohne. Stojíme pred zásadnou úlohou a to odstrániť z energetiky fosílne paliv, integrovať stávajúce OZE vrátane vysporiadania sa z nezvládnutého rozvoja podporných schémat. A tiež nájsť spôsoby ako do systému začleniť podstatne väčšie množstvo nových OZE a bezfosílnych energetických technológií.

Témy ako: privysoké náklady na podporu stávajúcich OZE, elektromobilita a jej tlak na energetiku, sieťové kódy, prevzatie zodpovednosti za odchýlku u nových OZE, sieťové kódy, regulácia vs. trh, rozbeh Energetickej únie a mnohé ďalšie, len ukazuje, že obdobie "stabilnej" energetiky je za nami a hľadanie ciest k novým modelom je náročné.

Veľmi osviežujúce v tomto množstve pojmov a trendov bolo vystúpenie p. Petra Chochol za relatívne novú Smart Energy platforma na MH SR. Ani nie tak veľmi zaujímavým obsahom, ale už len faktom, že sa na Slovensku podarilo takúto platformu vôbec vytvoriť. Za jeden stôl sa posadili predstavitelia rôznych záujmov - Ministerstvo hospodárstva, distribučné spoločnosti, technologické firmy, združenia v energetike, … - a začali vecne diskutovať o budúcnosti. To dáva obrovskú nádej, že Slovensko nezostane na chvoste zmien v energetike, ale skôr bude pomáhať ich aktívne tvoriť.

Nový dizajn trhu s elektrinou

Táto téma sa venovala budúcnosti trhu s elektrinou. A i tu sme sa dostali ku konštatovaniu z predchádzajúcej časti. V princípe o "trhu e elektrinou" tu hovoríme ako technickej a účtovnej záležitosti, ktorá je dosť vzdialená pôvodnému významu slova "trh". Dnes pri rozsiahlej regulácii väčšiny zložiek ceny elektriny, a pri obrovskom objeme "netrhovej" - povinne odoberanej a umiestnenej elektriny nemôže byť ani reči o voľnom trhu. Preto je sa vysporiadať aj s tým, že nový dizajn čelí výzvam, ktoré pred desiatimi rokmi nik asi ani len nepredpokladal.
Aktuálne z domáceho trhu

Červená niť zmätku v energetike sa niesla aj v tejto časti. Najskôr p. Rastislav Hanulák z Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o. hovoril o "Niekoľkých poznámkach k právnym aspektom regulácie dodávky elektriny" - okrem procesu zmien poukázal na nesúlad regulácie s inými právnymi dokumentami. Regulácia aj tu prekračuje zákonné rámce a tým sa nad zmeny diskutované vyššie vkladá ešte závažnejší vstup. Ak sa nedá spoľahnúť na to, že štátny orgán dodržiava zákony, sme pre tak širokým rozmerom dynamiky, že podnikať v tomto systéme je vlastne horšie ako založiť podnikanie na pravdepodobnosti výhry v lotérii. V nej aspoň občas niekto vyhrá.

To bolo aj obsahom vystúpenia p. Pavla Poláčka z  SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o. o "Čo s G-komponentom po rozhodnutí ústavného súdu". Viac v kapitole nižšie.

Jeden z rozmerov novej energetiky je "smart metering" - zavádzanie IMS (inteligentných meracích systémov". O IMS v regionálnych distribučných spoločnostiach sa hovorilo, ale o miestnych DS už menej. No a p. Martin Kaňuk zo sféra, a.s. rozoberal práve tému "Zavádzanie IMS v podmienkach MDS".

Čo s G-komponentom po rozhodnutí ústavného súdu

Tento príspevok jednoznačne získal najväčšiu diskusiu. P. Poláček vo svojej prezentácii znovu ukázal, že regulátor svojou vyhláškou porušil ústavnosť a vyhláška v svojej časti je nezákonná. Koniec, koncov to samo ÚRSO potvrdilo zmenou novej cenovej vyhlášky. A bez ohľadu na to či niekto si vysvetľuje, alebo pletie, pojmy pripojenie a prístup, je fakt, že bez zmluvy o prístupe sa G-komponent na strane výrobcu platiť nemusí a nesmie mu byť fakturovaný.

Ale diskusia po príspevku ukazuje jedna vec - niektorí energetici zostali uväznený v čase keď celá elektroenergetika bola jedna veľká firma a rozdiel medzi výrobou, distribúciou a dodávkou vlastne ani nebol. Všetko to patrilo energetickému podniku š.p. a bodka. Avšak medzi tým aj na Slovensku prebehlo niečo s názvom "unbundling". To rozdelilo činnosti: výroba, distribúcia a  dodávka. No a práve len tá distribúcia je zviazaná s prístupom a výrobca elektriny z OZE ju nepotrebuje. Téme sme sa venovali dosť podrobne tak už to opakovať obšírne nebudem.


Podnikanie v energetike

Túto panelovú diskusiu moderoval Michal Hudec za Združenie dodávateľov energií. Hneď na úvod vymedzil veľmi ťažké kritérium - držať diskusiu v pozitívnej rovine. Tento ciel sa, ale podarilo splniť iba čiastočne. V paneli živo diskutovali Michal Dubeň (Alpiq Energy SE - svetová energetika so švajčiarskymi koreňmi), Rastislav Hanulák (Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o. jeden z top 5 energetických právnikov), Martin Haluš (nedávno vzniknutý Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR - obdoba IFP na inom ministerstve a iným zameraním) a ďalší dvaja zástupcovia medzinárodných energetických holdingov Peter Kalman, TWINLOGY, s.r.o. a Roman Lipnička, ELGAS, s.r.o.

Veľmi skrátený záver tohto panelu - v energetike sa samozrejme podniká aj na Slovensku. Ale tak veľká úroveň plošnej regulácie a "ochrany" spotrebiteľa ako je u nás, neprospieva ani podnikaniu a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľovi a jeho ochrane.

Zdroj: www.energiaweb.sk


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®