všetky novinkyNovinkyChytré elektroměry zvyšují inteligenci energetiky

Členské státy Evropské unie měli možnost volby. Zatím co v České republice je instalace chytrých elektroměrů nadále dobrovolnou záležitostí, Slovensko se před čtyřmi lety rozhodlo pro jejich povinné zavádění. Od roku 2014 je na Slovensku zatím v provozu přibližně 90 tisíc elektroměrů, které můžou nést nálepku chytré (z angl. Smart). Instalována jsou na odběrná místa s roční spotřebou nad 4 MWh, výrobní zdroje a nabíjecí stanice elektromobilů. Inovace má za podmínek aktuální vyhlášky Ministerstva hospodářství SR (č. 358/2013 Sb.) pokračovat do roku 2020. Podílí se na ní také společnost SFÉRA, dodavatel informačních technologií pro energetiku, průmysl a dopravu.

Proč jsou vlastně chytré?

Chytré elektroměry měří spotřebu a různé další veličiny stejně jako ty běžné. Na rozdíl od nich ale umí komunikovat s okolním světem moderními způsoby elektronické komunikace. Posílají informace o měřených veličinách a v opačném toku přijímají pokyny, kterými je možné ovládat na dálku (např. změny tarifů, odpojení, připojení). Odběratel má tak podrobné informace a předpoklad k tomu, aby se mohl začat chovat hospodárněji – šetřit své peníze a snížením spotřeby také životní prostředí. Provozovatele distribučních soustav mají díky chytrým elektroměrům lepší přehled o stavu sítě v reálním čase. Dodavatelé mohou lépe predikovat spotřebu svého portfolia a promítnout predikci do flexibilního nákupu a prodeje elektřiny.

Osvědčilo se řešení na klíč

Zejména pro menší provozovatele lokálních distribučních soustav (LDS) je projekt zavádění chytrého měření obtížnou agendou. Musí zvládnout najednou více technologických oblastí, na které mají velké distribuční společnosti speciální týmy.

Oblíbenou se proto stala dodávka celého systému chytrého měření na klíč. SFÉRA jako generální dodavatel pomohla LDS vyřešit:

Data všude kolem

Sběr dat probíhá automatizovaně ve zvolených intervalech. Provozovatel soustavy má nad ním plnou kontrolu prostřednictvím webového rozhraní. Při technických komplikacích zašle XMatik®.NET/ISOM určeným osobám poruchová hlášení a aktivuje alarmy. Odběratelé mají data dostupné přes speciální zákaznickou zónu a mobilní aplikaci. Denně jsou také přenášená do centrálního datového skladu národního operátora trhu. Všechny datové toky musí být chráněná dostatečnou úrovní zabezpečení. Z průběhu spotřeby je totiž možné zjistit denní návyky odběratele a zneužít je například i k trestním činům.

Odběratelé z „Generace Y“

V průběhu následujících pěti let by se jednou z největších skupin odběratelů energií mněla stát tzv. Generace Y. Jsou to děti milénia (z angl. Millennials), které vyrostli s počítači a internetem jako běžnou součástí života. Dokážou se snadno přizpůsobit novým zařízením, operačním systémům a aplikacím. Mají často odlišné očekávání, postoje a chování od předchozích generací. Je vysoce pravděpodobné, že pro tuto generaci nebudou konzervativní služby současné energetiky dostatečně atraktivní. Zvítězí ten, kdo jim nabídne nejen dobrou cenu a služby, ale také chytré nástroje pro management vlastní spotřeby a výroby.

celý článok, veľkosť: 196kB

Zdroj: IT Systems, Júl-August 2017


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®