všetky novinkyNovinkyČeský a slovenský krátkodobý trh s elektrinou prepojený

Český a slovenský krátkodobý trh s elektrickou energiou je už prepojený. Ako informoval výkonný riaditeľ sekcie komunikácie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Igor Gallo, v posledný augustový deň boli prijaté a zobchodované ponuky účastníkov trhu na nákup a predaj elektriny na dennom trhu.

"Prvý raz bez ohľadu na to, či išlo o účastníkov z Českej alebo Slovenskej republiky," dodal Gallo. Do prepojenia denných trhov s elektrinou sa prvý deň zapojilo 50 registrovaných účastníkov, ktorí zaslali celkom 77 platných objednávok na nákup a predaj.

Zobchodovalo sa pritom celkom 14 927,9 megawatthodín elektriny. "Na obidvoch trhoch prišlo k vytvoreniu priemernej rovnovážnej ceny 44,51 eura za megawatthodinu," konštatoval Gallo. Prevažujúci cezhraničný tok v priebehu obchodného dna bol z českej prenosovej sústavy do slovenskej prenosovej sústavy v celkovej hodnote 1 608 megawatthodín.

Organizátormi krátkodobého obchodovania s elektrinou sú pre Českú republiku spoločnosť Operátor trhu s elektrinou (OTE), a.s. a pre Slovenskú republiku Slovenská elektrizačná prenosová sústava v spolupráci s prevádzkovateľom českej prenosovej sústavy ČEPS, a.s.

Prepojenie oboch krátkodobých trhov s elektrickou energiou znamená, že od 31. augusta tohto roku sa budú môcť požiadavky na nákup či predaj elektriny registrovaných účastníkov trhu v oboch krajinách na nasledujúci deň uspokojiť zo susedného trhového miesta bez toho, aby bolo potrebné získať prenosovú kapacitu až do výšky prenosovej kapacity vyhradenej na prepojenie trhov.

Pre spoločný trh vyvinuli nový informačný systém

Prepojenie energetických trhov SR a CR si vyžiadalo vytvorenie nového informačného systému. Ten pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) dodala firma Sféra, a.s. Ako ďalej uviedol riaditeľ úseku vývoja spoločnosti Sféra Libor Láznička, systém prispieva k transparentnému a objektívnemu fungovaniu liberalizovaného trhu s elektrinou. "Prepojenie denných trhov je pozitívnym príkladom európskych integračných zámerov v oblasti elektroenergetiky," dodal Láznička.

Organizátori krátkodobého obchodovania s elektrinou, ktorými sú pre CR Operátor trhu s elektrinou, a.s., a pre SR spoločnosť SEPS, a.s., prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor denného trhu s elektrinou v SR, v spolupráci s ČEPS, a.s., dňa 31. augusta 2009 úspešne prepojili národné denné trhy s elektrinou.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vznikla ako nezávislý subjekt dňa 21.januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR. Poslaním spoločnosti je prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami. SEPS bola v novembri 2008 poverená ministrom hospodárstva SR výkonom funkcie Organizátora trhu v SR.

Sféra, a.s., vznikla zápisom do Obchodného registra SR v roku 1999. Venuje sa konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti informačných technológií a v elektroenergetike.

Zdroj: www.pluska.sk, august 2009


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®