logo

Odber noviniek e-mailom

Budeme radi, ak sa staneme vašim partnerom a zdrojom informácií aj pre ďalšie oblasti, ktorým sa venujeme.

Info k mailu
Info k menu
Info k spoločnosti

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736 (ďalej len „SFÉRA“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa § 13 odsek 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukázateľne poskytnutých spoločnosti SFÉRA, najmä mena, priezviska, adresy a e-mailovej adresy za účelom priameho marketingu vo zvolených oblastiach.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na novinky@sfera.sk alebo písomne na adrese spoločnosti SFÉRA.

Potvrdzujem, že SFÉRA ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby na svojom webovom sídle.