všetky novinkyNovinkyOchranné známky

Podmienky používania

Spoločnosť SFÉRA, a.s., chráni svoje produkty a služby zapísanými ochrannými známkami na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

Týmto spôsobom chráni nielen svoje práva, ale aj záujmy svojich zákazníkov s cieľom predchádzať rizikám vyplývajúcim z neoprávneného používania originálnych označení služieb a produktov.

Všetky práva vyhradené.
© sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08  Bratislava, Slovenská republika

Korporátne logo spoločnosti SFÉRA, a.s.

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK) a celom území Európskej únie (EU).
Aktuálne informácie o období platnej ochrany loga spoločnosti SFÉRA, a.s., a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušných registroch pre jednotlivé územia na týchto odkazoch:

SR: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/337-2006
EU: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017903073

Slogan spoločnosti SFÉRA, a.s.

priestor pre váš úspech®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK). Aktuálne informácie o období platnej ochrany sloganu spoločnosti SFÉRA, a.s., a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušnom registri na tomto odkaze:

SR: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/336-2006

Odborné a komunitné platformy SFÉRA,a.s.

ENERGOFÓRUM®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK), na  celom území Európskej únie (EU) a tiež na medzinárodnej úrovni pre územie Českej republiky (CZ), Maďarska (HU), Poľska (PL), Rakúska (AT) a Nemecka (DE). Aktuálne informácie o období platnej ochrany ochrannej známky ENERGOFÓRUM® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete pre jednotlivé krajiny a územia v príslušných registroch na týchto odkazoch:

SR: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/2263-2006
EU: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017911812
World (WIPO): https://www3.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=MAD.0939174

ENERGOKLUB®

 

Ochrana sa poskytuje na celom území Európskej únie (EU). Aktuálne informácie o období platnej ochrany ochrannej známky ENERGOKLUB® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušnom registri na tomto odkaze:

EU: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017377029

Produkty spoločnosti SFÉRA, a.s.

XMatik®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK), na  celom území Európskej únie (EU) a tiež na medzinárodnej úrovni pre územie Českej republiky (CZ), Maďarska (HU), Poľska (PL), Rakúska (AT), Nemecka (DE), Írska (IE), Veľkej Británie (GB), štátov Beneluxu (BX) – Belgicka (BE), Holandska (NL) a Luxemburska (LU) a tiež pre územie Ukrajiny (UA). Aktuálne informácie o období platnej ochrany ochrannej známky XMatik® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete pre jednotlivé krajiny a územia v príslušných registroch na týchto odkazoch:

SR: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/338-2006
EU: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017902551
World (WIPO): https://www3.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=MAD.0899443

XMtrade®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK), na  celom území Európskej únie (EU) a tiež na medzinárodnej úrovni pre územie Českej republiky (CZ), Maďarska (HU), Poľska (PL), Rakúska (AT), Nemecka (DE), Írska (IE), Veľkej Británie (GB), štátov Beneluxu (BX) – Belgicka (BE), Holandska (NL) a Luxemburska (LU) a tiež pre územie Ukrajiny (UA). Aktuálne informácie o období platnej ochrany ochrannej známky XMtrade® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete pre jednotlivé krajiny a územia v príslušných registroch na týchto odkazoch:

SR: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/1700-2006
EU: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SK500000000287236
World (WIPO): https://www3.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=MAD.0930607

MicroGridBox®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK). Aktuálne informácie o období platnej ochrany ochrannej známky MicroGridBox® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušnom registri na tomto odkaze:

SR: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/2388-2022

MikrogridXT®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK). Aktuálne informácie o období platnej ochrany ochrannej známky MikrogridXT® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušnom registri na tomto odkaze:

SR: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/1438-2023

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®