všetky novinkyNovinkyEnvironmentálna politika

Prijatím environmentálnej politiky sféra, a.s., vyjadruje:

sféra, a.s., sa zaväzuje plniť svoje záväzné požiadavky, neustále zlepšovať svoj environmentálny profil a minimalizovať ekologické zaťaženie dodržiavaním nasledovných zásad:

  1. Spĺňať legislatívne požiadavky o ochrane životného prostredia a iné požiadavky chrániace životné prostredie.
  2. Preventívne predchádzať znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov.
  3. Udržiavať poriadok na pracoviskách a usilovať o minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie vznikajúcich vlastnou činnosťou a službami.
  4. Chrániť prírodné zdroje efektívnym hospodárením s energiami a vodou.
  5. Chrániť a zlepšovať životné prostredie používaním šetrných materiálov a postupnou obnovou technológií za technológie ohľaduplné k životnému prostrediu.
  6. Zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami.
  7. Vyžadovať od svojich obchodných partnerov aktívny prístup k ochrane životného prostredia.
  8. Sústavne zlepšovať environmentálne správanie.

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK