všetky novinkyNovinkyRok 2023

Počet zamestnancov a stálych spolupracovníkov

Významné udalosti

Diskusia platformy ENERGOKLUB® zameraná na tému Energetická kríza: Príležitosť alebo premárnená šanca
Diskusia platformy ENERGOKLUB® zameraná na tému Aké sú možnosti rozvoja komunitnej energetiky v SR?
Diskusia platformy ENERGOKLUB® v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR na tému: Aktualizácia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu

 

Verejnoprospešné aktivity

 

Partnerstvo

Účasť na podujatiach


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®