všetky novinkyNovinkyESG

SFÉRA, a.s., sa s hrdosťou hlási k implementácii a dodržiavaniu štandardov ESG (Environmental, Social, Governance). Aj napriek tomu, že legislatívne budeme povinní vykazovať ESG až od roku 2026, rozhodli sme sa túto iniciatívu aktívne riešiť už teraz. Veríme, že podnikanie by nemalo byť len o ekonomických výsledkoch, ale aj o prínose pre životné prostredie, spoločnosť a transparentnej riadiacej štruktúre.

Environmental (Environmentálne)

Aktívne pracujeme na znižovaní našej ekologickej stopy. Zavádzame energeticky úsporné riešenia v našom dátovom centre, 100 % nami využívanej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov, optimalizujeme spotrebu a podporujeme iniciatívy na recykláciu a znižovanie odpadu. Naším cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040.

Social (Sociálne)

Dbáme na vytváranie inkluzívneho a podporujúceho pracovného prostredia. Naši zamestnanci sú našou najväčšou hodnotou, a preto investujeme do ich vzdelávania, profesionálneho rozvoja a duševného zdravia. Spolupracujeme s komunitami, podporujeme vzdelávacie programy a venujeme sa charitatívnej činnosti.

Governance (Riadenie)

Zaviedli sme silné zásady správy a riadenia spoločnosti, ktoré zahŕňajú transparentnosť, etické podnikanie a zodpovedné rozhodovanie. Naše riadiace štruktúry zabezpečujú, že všetky naše procesy sú v súlade s najvyššími štandardmi a reguláciami. Etické princípy sú zakotvené v každom aspekte nášho podnikania.

Veríme, že aktívne riešenie ESG aspektov prispieva k udržateľnému rozvoju a zvyšuje hodnotu pre všetkých našich stakeholderov - od zamestnancov, cez zákazníkov, až po širšiu komunitu. Naša spoločnosť sa zaviazala k neustálemu zlepšovaniu a transparentnosti v oblasti ESG, pretože sme presvedčení, že zodpovedné podnikanie je kľúčom k dlhodobému úspechu.

Naša cesta k udržateľnosti je len na začiatku, ale sme odhodlaní byť lídrami v našom odvetví a príkladom pre ostatných. Vaša dôvera a podpora sú pre nás motiváciou naďalej inovovať a zlepšovať sa v súlade s princípmi ESG.

Naše úsilie potvrdzuje získaný Certifikát o súlade s ESG vydaný globálnou digitálnou platformou Synesgy.

 

 

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®