všetky novinkyNovinkyVoľné pracovné pozícieVoľné pracovné pozície

V súčasnosti v našej spoločnosti hľadáme pracovníkov na nasledujúce pracovné pozície:

Kto sme?

Stručná charakteristika spoločnosti
Softvérová firma dodávajúca informačné systémy pre veľké spoločnosti

Sektory pôsobenia spoločnosti
Energetika, priemysel, doprava

Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti
Informačné technológie, služby, odborné poradenstvo

Čo u nás nájdete

priestory_twincity_sfera

Ak sa rozhodnete reagovať na niektorú z našich pracovných pozícií, máte možnosť urobiť tak viacerými spôsobmi:

1. e-mailom na adresu: Lucia.Hacurova@sfera.sk

2. poštou na adresu: sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Nakladanie s osobnými údajmi

Na našu ponuku voľných pracovných miest môžete reagovať poslaním žiadosti s uvedením názvu pracovnej pozície, životopisu a súhlasu so spracovaním osobných údajov elektronicky na adresu Lucia.Hacurova@sfera.sk@sfera.sk alebo v listinnej podobe na adresu spoločnosti

sféra, a.s.
Karadžičova 2
811 08  Bratislava
Slovenská republika

Osobné údaje uvádzané v životopise, príp. v žiadosti o zamestnanie sú v sféra, a.s., použité len na účely výberového konania na danú pracovnú pozíciu alebo na účely ďalšieho opakovaného oslovenia s pracovnou ponukou. Vaše osobné údaje budú sprístupnené výhradne manažérovi ľudských zdrojov, vedúcemu úseku, ktorý inicioval proces náboru pracovníkov a vedeniu sféra, a.s. (riaditelia úsekov).
Po uplynutí 12 mesiacov budú Vaše osobné údaje s výnimkou titulu, mena, priezviska a adresy vymazané v súlade s § 31 odsek 4) zákona č. 18/2018.

Garancia

Spoločnosť sféra, a.s., vyhlasuje, že Vaše meno, priezvisko, e-mail, kontaktné údaje a životopis nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, nebudú zneužité na spam, slúžia výhradne pre našu vnútornú potrebu a budú spracúvané a uchovávané v súlade s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®