všetky novinkyNovinkySpolupráca so školami

Špeciálne pre študentov vysokých škôl, sme pripravili možnosti, ako uplatniť svoje vedomosti v praxi a získať skúsenosti v oblasti vývoja softvéru pre významné spoločnosti.

Získanie praxe pre budúce zamestnanie nie je vždy jednoduché a prvým krokom môže byť práve spoločná spolupráca v rámci stáže, brigády, alebo odbornej praxe pod vedením kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vám na základe svojich skúseností poskytnú pomoc a podporu.

Získajte zaujímavý základ do vášho pracovného života.

Podpora talentovaných študentov  je v spoločnosti sféra, a.s., považovaná za jednu z kľúčových činností a preto ponúkame študentom spoluprácu v nasledovných oblastiach:

Odborná prax a stáž pre študentov stredných a vysokých škôl

V súvislosti s vysokými nárokmi zamestnávateľov kladených na absolventov vysokých škôl sme pripravili možnosť získania odborných zručností a praxe v oblasti celého životného cyklu informačných systémov  v energetike, doprave  a priemysle.

Na základe požiadaviek školy a študenta organizujeme odborné stáže na rôznych úsekoch spoločnosti ako napríklad: úsek vývoja softvérových riešení, úsek služieb, úsek obchodu a ekonomiky. Študenti absolvujú školenie BOZP a môžu sa zúčastniť interných vzdelávacích aktivít spoločnosti, čím získajú cenné informácie do budúcnosti.

Študentská stáž a prax je bezplatná a prebieha vo vopred určenom čase, pod dohľadom zamestnancov spoločnosti sféra, a.s., formou dohody o vykonaní praktickej stáže študenta.

Konzultácie pri riešení problémov v diplomových a bakalárskych prácach

Študenti vysokoškolského štúdia môžu využiť možnosť odborných konzultácií pri spracovaní bakalárskej, alebo diplomovej práce v spoločnosti sféra, a.s. V súčasnosti poskytujeme podporu pri návrhu tém diplomových a bakalárskych prác.

V prípade zvolenej témy súvisiacej s našim zameraním obohatíme konzultácie s vedúcimi  prác o naše praktické skúsenosti. Študenti získajú ďalší odborný prístup v praktickej časti záverečnej práce.

Adaptačný program pre absolventov vysokých škôl

Kladieme dôraz na adaptáciu nových zamestnancov z kruhov absolventov vysokých a stredných škôl s dlhodobou spoluprácou. Cieľom spoločnosti je aktívne zapojenie absolventov škôl technického zamerania do pracovného života, aby v krátkom čase nadobudli zručnosti a prax. Absolventi sa postupne zapoja do tímov jednotlivých úsekov podľa svojej kvalifikácie, vedomostí a zručností. Absolvovaním adaptačnej prípravy po dobu troch mesiacov môžu tí najlepší pokračovať v pracovnom pomere a získať postupne výbornú kvalifikáciu. Záujmom spoločnosti sféra, a.s., je budovanie stabilného a profesionálneho tímu.

Brigádnická práca pre študentov

Ďalšou významnou činnosťou spoločnosti sféra, a.s., je podpora talentovaných študentov formou dohody o brigádnickej práci študentov, alebo dohody o pracovnej činnosti. Podpora talentovaných študentov formou brigádnickej činnosti v spoločnosti sféra, a.s., je prvým krokom k možnosti profesionálneho uplatnenia v budúcom pracovnom živote. Výhodou je zoznámenie sa s kultúrou spoločnosti, získanie praxe a spoznanie tímu zamestnancov.

Hľadáme študentov vysokých škôl predovšetkým technického zamerania, študentov informačných technológií, ktorí ovládajú anglický jazyk, prácu s počítačom, programovacími jazykmi, majú dobré komunikačné zručnosti a aktívny prístup k práci.

Ponúkame aktívne zapájanie sa do projektov, možnosť podieľať sa na vývoji  a starostlivosti o softvérové riešenia pre veľké podniky. Úspešní uchádzači pracujú priamo v projektových tímoch a majú možnosť po ukončení štúdia nastúpiť do pracovného pomeru.

Pre bližšie informácie si prosím prezrite aktuálne profily pracovných pozícií, ktoré podporujeme a v našej spoločnosti uvítame. V prípade, že ste nenašli vhodnú pracovnú ponuku a máte skúsenosti, ktoré by ste chceli v spoločnosti sféra, a.s., uplatniť,  zašlite nám váš životopis na nižšie uvedenú adresu a my ho individuálne posúdime.

Podpora vysokých škôl

Na úrovni vysokých škôl s technickým zameraním je spoločnosť sféra, a.s. pravidelným partnerom podujatia Dni Príležitostí organizovaného spoločnosťou IAESTE Slovakia.


Pre bližšie informácie ohľadom spolupráce nás neváhajte kontaktovať:

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Hacurová, Lucia.Hacurova@sfera.sk
tel.: +421 (904)30 629

Adresa spoločnosti:
sféra, a.s.
Karadžičova 2
811 08  Bratislava
Slovenská republika


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®